1ampe = bao nhieu w?

1 Ampe bằng bao nhieu w?

A (Ampe): Là đơn vị đo cường độ dòng điện trong hệ SI. Đơn vị Ampe được lấy theo tên của nhà toán học, vật lý học người Pháp André Marie Ampère. A (Ampe) là đơn vị đo cường độ dòng điện cố định. Nếu dòng điện chạy trong 2 dây song song vô hạn, nếu đặt cạnh nhau 1 mét ở điều kiện môi trường chân không sẽ sinh ra một lực giữa 2 dây bằng 2 x 10 - 7 niuton w/m.

  • 1A = 1000mA và 1mA = 0,001A

Vậy 1A bằng bao nhiêu W? Đơn vị Ampe và Watt là 2 đại lượng dùng để đo lường điện khác nhau nên không thể so sánh được. Ampe dùng để đo cường độ dòng điện, còn Watt dùng để đo công suất. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tìm được mối liên hệ duy nhất giữa 2 đơn vị này thông qua công thức như sau: 

  • P (Watt) = U (Volt) x I (Ampe) x Cos (Phi)

Vì Cos (Phi) = 1 nên ta có công thức:

  • P (watt) = U (Volt) x I (Ampe)
  • I (Ample) = P (Watt) / U (Volt)

 

Ví dụ: Bạn sử dụng máy có hiệu điện thế là 220V, công suất 2200W. Vậy cường độ dòng điện bằng bao nhiêu Ampe?

  • Ta có: I = P/U = 2200 / 220 = 10 (A)

Cuối cùng, chúng ta sẽ không thể quy đổi từ 1A bằng bao nhiêu W mà chúng ta chỉ có thể nhờ A mà tính ra chỉ số khác là P (W) thôi. 

Những đơn vị đo lường nào có thể quy đổi sang W?

Chúng ta không thể quy đổi 1A bằng bao nhiêu W được, vậy có những đơn vị nào quy đổi về đơn vị W được? Đơn vị W có thể chuyển đổi sang đơn vị J/s và kW:

  • 1W sẽ được quy đổi thành 1J/s.
  • 1000W sẽ được quy đổi thành 1 kW nên 1W sẽ bằng 0.001 kW.
Chat Zalo
Gọi 0906.841.668