Bảng Giá Đèn led trang trí giá rẻ tốt nhất 6/2024

Đèn led trang trí

Cập nhật: 06/06/2024 07:51

Bảng báo giá Đèn led trang trí tháng 6/2024

Giá Cột đèn trang trí sân vườn

Giá bán Giá thị trường
Cột đèn trang trí sân vườn CD04 Liên hệ
Cột đèn trang trí sân vườn CD05 Liên hệ
Trụ đèn trang trí sân vườn TD03 450.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD05 450.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD08 500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD02 550.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD23 800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD39 800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD26 900.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD12 950.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD11 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD30 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD70 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD01 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn cổ điển TD04 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD13 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD14 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD16 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD19 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD34 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD37 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD71 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD72 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD31 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD32 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD33 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD69 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD15 1.300.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD06 1.500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD36 1.500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD09 1.600.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD35 1.700.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD18 1.800.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc cao cấp 20w 1.900.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD07 2.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD17 2.100.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD47 5.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD49 5.800.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD19 6.200.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD43 6.200.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD27 6.300.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD29 6.300.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD45 6.300.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD10 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD06 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD07 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD11 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD17 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD18 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD20 6.500.000₫

Giá Đèn led trang trí sân vườn

Giá bán Giá thị trường
Cột đèn trang trí sân vườn CD04 Liên hệ
Cột đèn trang trí sân vườn CD05 Liên hệ
Trụ đèn trang trí sân vườn TD03 450.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD05 450.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD08 500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD02 550.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD23 800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD39 800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD26 900.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD12 950.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD11 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD30 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD70 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD01 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn cổ điển TD04 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD13 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD14 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD16 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD19 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD34 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD37 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD71 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD72 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD31 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD32 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD33 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD69 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD15 1.300.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD06 1.500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD36 1.500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD09 1.600.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD35 1.700.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD18 1.800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD07 2.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD17 2.100.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD47 5.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD49 5.800.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD19 6.200.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD43 6.200.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD27 6.300.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD29 6.300.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD45 6.300.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD10 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD06 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD07 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD11 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD17 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD18 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD20 6.500.000₫
Cột đèn trang trí sân vườn CD21 6.500.000₫

Giá Đèn led trang trí ngoài trời

Giá bán Giá thị trường
Trụ đèn trang trí sân vườn TD03 450.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD05 450.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD08 500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD02 550.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD23 800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD39 800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD26 900.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD12 950.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD11 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD30 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD70 1.000.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD01 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn cổ điển TD04 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD13 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD14 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD16 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD19 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD34 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD37 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD71 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn tân cổ điển TD72 1.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD31 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD32 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD33 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD69 1.200.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD15 1.300.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD06 1.500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD36 1.500.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD09 1.600.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD35 1.700.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD18 1.800.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD07 2.100.000₫
Trụ đèn trang trí sân vườn TD17 2.100.000₫

Giá Đèn led trang trí cây ngoài trời

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn trang trí cột ngoài trời

Giá bán Giá thị trường
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 3w 500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính G 10w 500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 4w 550.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc mũ dài 7w 550.000₫
Đèn rọi cột thấu kính 10w 600.000₫
Đèn rọi cột COB 10W 650.000₫
Đèn rọi cột CL 10w 650.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 10w 650.000₫
Đèn rọi cột mũ vuông 10w 650.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc mũ dài 10w 650.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm cao cấp 3x3w 700.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 12w 800.000₫
Đèn rọi cột thấu kính MGT 10w 800.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc tròn 15w 800.000₫
Đèn rọi cột COB 20W 850.000₫
Đèn rọi cột CL 20w 850.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 20w 850.000₫
Đèn rọi cột mũ vuông 20w 850.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm smd 9w 900.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 3x3w 900.000₫
Đèn rọi cột thấu kính cao cấp 3x3w 900.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 18w 950.000₫
Đèn rọi cột thấu kính chữ nhật 18w 950.000₫
Đèn rọi cột thấu kính chữ nhật G18w 950.000₫
Đèn rọi cột COB 30W 1.050.000₫
Đèn rọi cột CL 30w 1.050.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 30w 1.100.000₫
Đèn rọi cột mũ vuông 30w 1.100.000₫
Đèn rọi cột thấu kính chữ nhật 24w 1.150.000₫
Đèn rọi cột thấu kính chữ nhật G24w 1.150.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 27w 1.200.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 4x3w 1.200.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm cao cấp 9x2w 1.200.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc vuông 12w 1.200.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 9x2w 1.300.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 24w 1.300.000₫
Đèn rọi cột CL 50w 1.350.000₫
Đèn rọi cột thấu kính chữ nhật 36w 1.350.000₫
Đèn rọi cột thấu kính chữ nhật G36w 1.380.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 9x2w 1.400.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm 9x2w 1.400.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm cao cấp 12x2w 1.400.000₫
Đèn rọi cột thấu kính cao cấp 5x3w 1.400.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 50w 1.500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 36w 1.500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính CD 27w 1.500.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc cao cấp 12w 1.500.000₫
Đèn rọi cột nhôm đúc cao cấp 3x3w 1.500.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 8x3w 1.600.000₫
Đèn rọi cột thấu kính MGT 27w 1.600.000₫

Giá Đèn trang trí mặt tiền

Giá bán Giá thị trường
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 3w 500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 4w 550.000₫
Đèn rọi cột COB 10W 650.000₫
Đèn rọi cột CL 10w 650.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 10w 650.000₫
Đèn rọi cột mũ vuông 10w 650.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm cao cấp 3x3w 700.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 12w 800.000₫
Đèn rọi cột COB 20W 850.000₫
Đèn rọi cột CL 20w 850.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 20w 850.000₫
Đèn rọi cột mũ vuông 20w 850.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm smd 9w 900.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 3x3w 900.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 18w 950.000₫
Đèn rọi cột COB 30W 1.050.000₫
Đèn rọi cột CL 30w 1.050.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 30w 1.100.000₫
Đèn rọi cột mũ vuông 30w 1.100.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 27w 1.200.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 4x3w 1.200.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm cao cấp 9x2w 1.200.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 9x2w 1.300.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 24w 1.300.000₫
Đèn rọi cột CL 50w 1.350.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 9x2w 1.400.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm 9x2w 1.400.000₫
Đèn rọi cột mũ tròn 50w 1.500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 36w 1.500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính CD 27w 1.500.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 8x3w 1.600.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 9x3w 1.700.000₫
Đèn rọi cột thấu kính CD 36w 1.800.000₫
Đèn rọi cột thấu kính vuông 16x2w 1.800.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 48w 1.800.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 18x2w 2.000.000₫
Đèn rọi cột thấu kính mũ vuông 12x3w 2.100.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 54w 2.100.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà có mũ 54w 2.200.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 24x2w 2.500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 54w 2.600.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 16x3w 2.600.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 24x3w 3.000.000₫
Đèn rọi cột chiếu điểm mũ xám 36x2w 3.200.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 72w 3.300.000₫
Đèn rọi cột thấu kính cao cấp 36x3w 3.500.000₫
Đèn rọi cột thấu kính tròn 81w 3.900.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 108w 4.500.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 72x2w 5.800.000₫
Đèn rọi mặt tiền nhà 96x2w 6.000.000₫

Giá Đèn led dây trang trí

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn trang trí năng lượng mặt trời

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn trang trí cầu thang

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn led trang trí phòng khách

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn led trang trí phòng ngủ

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn led trang trí trần nhà

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn trang trí hồ cá

Giá bán Giá thị trường
Đèn âm nước hồ cá 3w 350.000₫
Đèn âm nước hồ cá 9w 500.000₫
Đèn âm nước hồ cá 6w 500.000₫
Đèn âm nước hồ cá koi đế tản nhiệt INOX304 3x2w 650.000₫
Đèn âm nước hồ cá 12w 700.000₫
Đèn âm nước hồ cá 15w 800.000₫
Đèn âm nước hồ cá 18w 1.000.000₫
Đèn âm nước hồ cá koi đế tản nhiệt INOX304 6x2w 1.100.000₫
Đèn âm nước hồ cá koi đế tản nhiệt INOX304 9x2w 1.300.000₫
Đèn âm nước hồ cá 24w 1.400.000₫
Đèn âm nước hồ cá koi đế tản nhiệt INOX304 12x2w 1.500.000₫
Đèn âm nước hồ cá 36w 1.800.000₫
Đèn âm nước hồ cá koi đế tản nhiệt INOX304 24x2w 2.100.000₫
Đèn led tăng màu cho cá koi 22w-34w 2.350.000₫
Đèn âm nước hồ cá koi đế tản nhiệt INOX304 36x2w 2.600.000₫

Giá Đèn led trang trí bàn làm việc

Giá bán Giá thị trường

Giá Đèn trang trí shop quần áo

Giá bán Giá thị trường
Chat Zalo
Gọi 0906.841.668